po e-pošti, če nam sporočijo naslov in ob predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je razvidna iz opisa programov na. Vse o študiju na Fakulteti za logistiko je objavljeno tukaj. urednistvo-21. stopnje v študijskem letu 2019/20. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. The Call for Enrolment into master degree programmes of the University of Ljubljana for the 2020/21 academic year. Razpis za vpis 2020/2021. net/vpis_razpis. mednarodno sreČanje harmonikarjev ''pannoniaccordion'' xxix concorso internazionale di canto corale verona 2018 tutu 2018 3. Medicinska fakulteta Maribor. 2020, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu objavlja RAZPIS ZA VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MENEDŽMENT KAKOVOSTI II. Program: Vpisna mesta: Dodatna vpisna mesta: Redni: Izredni: Redni: Izredni: Ekonomist. Spoštovani, glede na nastalo situacijo (koronavirus), vas obveščamo, da je s 13. Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2020/2021: Celoten razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021 si lahko ogledate tukaj: ( Razpis). kandidatka lahko odda samo eno prijavo. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, 2000 Maribor. Prijava na razpis je možna do 30. Vpisi v višjo. dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij) Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov ali dostavite osebno v Referat za študente: Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Kidričeva cesta 55a 4000 Kranj. Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021 Za izbran program preglej vpisne pogoje, število prostih mest in merila za izbiro študentov:. Za kandidate za vpis v 1. 1 Kako se prijavim 1. letnik, vpis v višji letnik, vzporedni vpis, vpis za diplomante). Razpis za vpis v nadstandardni program. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. Vpis rezultatov šolskega tekmovanja šteje za prijavo na državno tekmovanje, zato dodatna prijava ni potrebna. Vpisujejo se rezultati od 1. JAVNI RAZPIS ZA VPIS novincev v vrtec pri Osnovni šoli Videm za šolsko leto 2016/2017 Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo javni vpis novincev za novo šolsko leto 2016/2017 potekal od 15. ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 V OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR. Kljub temu šole svoje aktivnosti izvajamo naprej, na način, ki je v teh razmerah mogoč in najbolj primeren. RAZPIS ZA VPIS 2016/17. Osnovni podatki ; Glasbena šola Škofja Loka razpisuje za šolsko leto 2020/2021 prosta učna. 2019 naprej. stopnjo Prijava za vpis na II. marca 2020 dala soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21. razred »devetletke«. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole 2020/21. Pred vami je razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. Razpis - Dodiplomski študijski programi (1. januar, 2019. , jo natisniti in podpisano poslati na Teološko fakulteto. septembra 2020. Vloge ne oddajajte za otroke, ki so v vrtec že vključeni, obvezno pa je ponovno treba oddati vlogo za otroke, ki so na čakalnem seznamu ali pa je bila vloga oddana po roku. VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021 Vabimo vas k vpisu otroka v Glasbeno šolo Murska Sobota – dislocirani oddelek Puconci Letošnji razpis in povabilo k vpisu novincev v glasbeno šolo spremljajo izredni ukrepi, ki so posledica epidemije virusa COVID-19. stopnje UP se prijavijo v skladu z vsakoletnim razpisom za vpis v dodiplomske študijske programe, ki izide praviloma konec januarja vsako leto. Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete. 4 Vpisni pogoji 1. fizioterapevtika. 684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23. Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika. Informacije o izvedbi načrtovanih informativnih dni v mesecu juniju 2020 bomo objavili naknadno. 2018 do 31. Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2020/2021 bo na območju Mestne občine Maribor v vseh osnovnih šolah potekal v naslednjih terminih:. Kljub temu šole svoje aktivnosti izvajamo naprej, na način, ki je v teh razmerah mogoč in najbolj primeren. Razpis kategorizacija – vpis podatkov. Na spletni strani MIZS najdete razpis za vpis v srednje šole v šolskem letu. 053 učencev in učenk (lani 17. vpisanih dijakov v š. Vse o študiju na Fakulteti za logistiko je objavljeno tukaj. razpis za vpis na mojstrske izpite. junija 2020, ob 14. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ima razpisana mesta na naslednjih študijskih programih: Računalništvo in informatika - visokošolski strokovni program. Gortanova 22. razpis za vpis; vpisni postopek; prijava za vpis; vpisni pogoji; izredni Študij; redni Študij; munera 3; merila za vpis; predstavitev programov 2020/21; programi. 2020 - podaljšano do 11. Medicinska fakulteta Maribor. za industrijski inženiring Novo mesto št. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado avsenik 2018 13. Razpis za vpis 2020/2021. Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20 V petek, 1. Študijska enota: Slovenska cesta 58 1000 Ljubljana, Slovenija. Vpisujejo se rezultati od 1. Objavljen je Razpis za vpis na doktorski študij Bioznanosti v študijskem letu 2020/21. ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. si Spletna stran: www. prijavnem roku izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP), prijavo in vpis. javni razpis za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb POROČILO o upravičencih javnega razpisa (9. Na tem naslovu zv. SOP 2010-01-0212. RAZPIS ZA VPIS. 2020 – sprejemanje prijave za vpis v začetni letnik. Razpis najdete na povezavi https://www. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. marec 2020 | Obvestilo, Redni študij. Če bo prijav več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na: doseženo oceno pri diplomi (20%) in; povprečno oceno študija (80%). Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe IT ES FR DE EN SI / Pravni podatki / Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor / E-pošta: [email protected] Razpis za vpis v srednje šole. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020. januar, 2019. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega. Kljub temu šole svoje aktivnosti izvajamo naprej, na način, ki je v teh razmerah mogoč in najbolj primeren. Devetošolke in dvetošolci! Objavljen je razpis za vpis v 1. RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021. letnik, vpis v višji letnik, vzporedni vpis, vpis za diplomante). Kandidati za vpis v študijske programe 1. Vloga za vpis je na voljo na spletni strani vrtca, v zavihku Vloga za vpis. predloga za vpis zaznambe vrstnega reda in; predloga za predznambo ali vknjižbo v zaznamovanem vrstnem redu. Za študijsko leto 2019/2020 poteka ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa"). Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je od 14. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole 2020/21. Datum objave: 7. slovensko baletno tekmovanje tekmovanja 2016/2017 11. Datum objave: 15. Dekani 32, 6271 Dekani Tajništvo: 05 66 21 240. EVA 2015-3330-0063. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do predpisnega roka. v nadomestnih prostorih Glasbene šole Slavka Osterca. Obrazec - Prošnja za sprejem za subvencionirano. Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. marec 2015; Podatki o trgu dela (predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje) Rokovniki: Rokovnik. stopnje v študijskem letu 2020/2021 fakulteta razpisuje naslednje programe: v okviru rednega študija:. Razpis za vpis ← Natečaj za Usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju, s poudarkom umestitve pedagoške dimenzije v gospodarsko okolje. STOPNJE »UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE« ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO Na Loko 2, p. Predstavitev podatkov po študijskih programih. Super se imako in še naučimo se marsikaj, kar marsikdo ne zna in ne zmore. Prijavo lahko pošljete po pošti ali skenirano/fotografirano prijavo pošljete na naslov suzana. Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. 2020 objavila javni razpis za zbiranje ponudb za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest - Javni. Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2018/19. Razpis za vpis in izvedba vpisa v izobraževalne programe za odrasle na Zasavski ljudski univerzi 2019/2020 Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/2020, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Pojasnila in navodila udeležencev za vpis 2019/2020 Splošni pogoji izobraževanja v srednješolskih programih n ZLU. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2019/2020. SOP 2016-01-0199. aprila 2019 do 6. Vpisi v višjo. Ministrstvo za izobraževanje, zananost in šport je na svoji spletni strani objavilo razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. Razpis za vpis in informativni dan za magistrske študijske programe druge stopnje. Otroke vpisujemo od 11. 2011) Izšel je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2011/2012. samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 2020 objavljen razpis za vpis v magistrske programe 2. Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. Program: Vpisna mesta: Dodatna vpisna mesta: Redni: Izredni: Redni: Izredni: Ekonomist. STOPNJE za študijsko leto 2019/2020 1. Obveščamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021. stopnje (7 visokošolskih strokovnih in 22 univerzitetnih) za slovenske državljane in državljane EU razpisala 1. Leto: Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. 30 MATIČNA ŠOLA, CELOVŠKA CESTA 98, LJUBLJANA Sprejemni preizkusi za vpis na matično šolo, Celovška cesta 98,. Letos so razpisali 23. Prispevek; Pozdravljeni, priloženo spodaj je obrazec za vpis rezultatov vaših športnikov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kategorizacije po kriterijih OKS oziroma MIZŠ. januar, 2019. Mladinska ulica 12, Maribor. RAZPIS ZA VPIS. uro, se zaradi možnosti oddaje ponudbe na vseh navedenih mestih upošteva kot ura in minuta prispetja 25. Objavljen je razpis za vpis na dodiplomske in magistrske študije 2016/17: Univerze v Ljubljani; Univerze v mariboru; Univerze na Primorskem; Univerze v Novi Gorici in; samostojnih visokošolskih zavodov; Informativni dnevi bodo 12. RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV Razpisujemo program Mreže učečih se šol in vrtcev za šolsko leto 2019/2020. Podrobne informacije in obrazec si lahko ogledate v priponkah: JAVNI RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV_v_vrtec_2018-2019. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obvestilo za učence in starše 9. Več o tem pa v zavihku Starši/Vpis in sprejem. si Spletna stran: www. Generična znanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo Razpis za vpis v dodiplomske programe v študijskem letu 2020/2021. Univerza v Novem mestu Knjižnica E-učilnica. Termine bomo objavili takoj, ko bo država dovolila odpreti izobraževalne ustnove. : +386 (0)2 713 80 46, fax. Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021 Za izbran program preglej vpisne pogoje, število prostih mest in merila za izbiro študentov:. Krkine nagrade. Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil 25. marec 2020 (PODALJŠAN DO 9. prijavni rok poteka do 9. Termine bomo objavili takoj, ko bo država dovolila odpreti izobraževalne ustnove. Vpis v poklicno tehniške programe poteka julija, v ostale programe pa junija. RAZPIS 2017/2018. IME VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN NJEGOV NASLOV FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE, Ciril-Metodov trg 9, 1000 Ljubljana Tel. Informativni dan bo predvidoma 8. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani pripravilo in objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021. Razpis za vpis MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje "Management in pravo VS" v študijskem letu 2020/2021 Informacije o študiju lahko kandidati dobijo: - po telefonu ((0)59 047 920 ali 051 664 405 ali 040 931 231 ali 040 937 931),. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. junij 2020, od 17. septembra 2019. Za pravilen začetek izpolnjevanja prijave morate vedeti ime razpisa za vpis, ki ga izberete na prvem koraku prijave, in na katera mesta oziroma katero vrsto prijave boste oddali (vpis v 1. Če je vloga oddana 25. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),. 32/12 uradno – prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in šestega. Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in EMŠO številko otroka. Do takrat vam izobraževanje lahko nudimo preko E:ŠOLE. RAZPIS ZA VPIS. net oziroma http://www. Sklad je 23. KAZALO NAVODILA O POSTOPKIH PRIJAVE IN VPISA 1. Razpis za vpis v srednje šole 2017/2018 Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018. RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 Opredelitev in trajanje študijskega programa Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Kandidati za vpis v študijske programe 1. razred devetletke ali zaključeno osnovno šolo s prilagojenim programom. 3 Drugi prijavni rok 1. dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij) Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov ali dostavite osebno v Referat za študente: Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Kidričeva cesta 55a 4000 Kranj. stopnja) Za študij na magistrskem študiju (2. Spoštovani devetošolci in starši! Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021, ki ga lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 2) Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 1. Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko dobite na spletni strani vrtca. Kandidate za vpis obveščamo, da je zaradi trenutnih razmer podaljšan rok za oddajo 1. 02 795 23 80 (Pomočnica ravnateljice za vrtec Simona Milošič). Razpis za vpis v SŠ Jan 24, 2020 | Obvestila Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21. 2012/13 in predstavitveni zbornik programa, objavljen na spletni strani. rok: od 18. Na tem naslovu zv. Univerza na Primorskem je na 29 dodiplomskih študijskih programih 1. Na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis v programe. 2020 ob 13. Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil 25. marca 2020. Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za 2020/2021. 6 let na nižji stopnji ter še 2 leti na višji stopnji. Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola, razpisuje 4 štipendije za opravljanje dvomesečnega Praktičnega izobraževanja v tujini, ki se podeljujejo v okviru programa Erasmus+ Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju terciarnega izobraževanja. členom Zakona o izobraževanju odraslih objavljamo javni poziv k vpisu v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ki so financirani iz javnih sredstev. Univerza na Primorskem je na 29 dodiplomskih študijskih programih 1. 2016 do 23. RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 06. stopnje (7 visokošolskih strokovnih in 22 univerzitetnih) za slovenske državljane in državljane EU razpisala 1. Srečamo se v večnamenskem prostoru naše šole ob 18. Program dela 2014/15; Matematična delavnica; Šola za razmišljanje. Prijava za vpis na II. Razpis za vpis v srednje šole. Prispevek; Pozdravljeni, priloženo spodaj je obrazec za vpis rezultatov vaših športnikov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kategorizacije po kriterijih OKS oziroma MIZŠ. KAZALO NAVODILA O POSTOPKIH PRIJAVE IN VPISA 1. Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo od 1. Vse informacije o vpisih najdete na povezavah v desnem meniju. Lepo vabljeni. Na tem naslovu zv. razpis za vpis 2019/2020 - skupne doloČbe • Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p. 2020 ob 13. publikacija za. Razpis-za-vpis-2020. 782 (lani 23. 2020 do 31. Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),. Vpis v srednje šole ; Rokovniki za vpis v srednje šole ; Šolski koledar ; Kako do štipendije ; Srednješolsko izobraževanje. VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021 Vabimo vas k vpisu otroka v Glasbeno šolo Murska Sobota – dislocirani oddelek Puconci Letošnji razpis in povabilo k vpisu novincev v glasbeno šolo spremljajo izredni ukrepi, ki so posledica epidemije virusa COVID-19. Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2017/2018. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole, ki si ga lahko ogledate tukaj. javni razpis za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb POROČILO o upravičencih javnega razpisa (9. avgusta 2020. Razpis za vpis novih učencev za šolsko leto 2020/2021. februar 2018. Avtor teme Elegant Themes. Na tem naslovu zv. 30/03/2020 Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2020/2021. 2020 / v Novice in obvestila / objavil Admin Besedilo razpisa in vpisni list si lahko prenesete s pomočjo spodnjih povezav (priponke). Izšel je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. 684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23. Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti: • Jesenice: [email protected] marec 2020. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. letnik, vpis v višji letnik, vzporedni vpis, vpis za diplomante). Visokošolski zavod lahko omeji vpis v študijske programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske in druge). januar, 2019. VLOGA ZA VPIS 2020-2021. Lepo vabljeni. v nadomestnih prostorih Glasbene šole Slavka Osterca. 183 za redni študij in 395 za izredni študij. INTENZIVNI TEČAJI PRIPRAVE NA LIKOVNI SPREJEMNI IZPIT V ČASU POČITNIC. Spoštovani starši, predvsem pa kandidati za vpis v glasbeno šolo!Čeprav smo še v času pandemije zaradi zajezitve širjenja bolezni Covid 19, vas z veseljem obveščamo, da na Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer razpisujemo prosta mesta za vpis v prihodnje šolsko leto. maj 2020 ob 13:30 Dijaki GFML izvajajo brezplačno akcijo ter v sklopu šolanja na daljavo pomagajo osnovnošolcem. Za študijsko leto 2019/2020 poteka ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa"). stopnja) Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021. Na spodnji povezavi lahko dostopate do razpisa, sicer pa vam zelo priporočamo, da preberete tudi uvodna navodila, kjer boste izvedeli vse potrebno v zvezi s samim postopkom vpisa. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je od 14. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti. 76/2014) razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za predmete. Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK) Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca natančno preberite spodnja navodila, razpis programa za š. Devetošolke in dvetošolci! Objavljen je razpis za vpis v 1. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. stopnje, ki bo predvidoma od začetka februarja do sredine aprila 2017. Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravimo in objavimo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12) in sicer: − enovite magistrske študijske programe druge stopnje, ki obsegajo 300 ali 360 kreditnih točk in. si/razpisi-za-vpis-javni. prijavni rok: 11. septembrom 2019 (v jesenskem roku) ter med 1. Razpis za vpis 2016-2017. samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. aprila 2020! (PDF / 139,84 kB) Prijava. Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2016/2017 je. Na spodnji povezavi je objavljen Razpis za vpis v visokošolski študijski program 1. iz galerije. Na spletni strani UL je objavljen razpis za vpis v magistrske programe 2. Prispevek; Pozdravljeni, priloženo spodaj je obrazec za vpis rezultatov vaših športnikov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kategorizacije po kriterijih OKS oziroma MIZŠ. Za vpis na Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. krog poteka do 5. januar, 2019. Kandidati se lahko vpišejo v 32 različnih študijskih programov na 28 javnih in 18 zasebnih višjih šolah. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik v 1. Več na spletni strani UL >>. Razpis za vpis v Glasbeno šolo Kočevje je objavljen na spletni strani www. razpis za vpis; vpisni postopek; prijava za vpis; vpisni pogoji; izredni Študij; redni Študij; munera 3; merila za vpis; predstavitev programov 2020/21; programi. junija 2020, ob 14. PRIJAVNI ROKI 1. si Spletna stran: www. Od skupno 23. Otroke vpisujemo od 12. Na spodnji povezavi lahko dostopate do razpisa, sicer pa vam zelo priporočamo, da preberete tudi uvodna navodila, kjer boste izvedeli vse potrebno v zvezi s samim postopkom vpisa. stopnje v študijskem letu 2020/2021. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (klikni tu) je objavljen Razpis za vpis na visokošolske študijske programe 2020/21, na spletni strani Višješolske prijavne službe (klikni tu) pa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21. Spoštovani devetošolci in starši! Objavljen je Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega. letnik študija: Rok za prijavo za vpis je od 6. EVA 2009-3211-0035. Program: Vpisna mesta: Dodatna vpisna mesta: Redni: Izredni: Redni: Izredni: Ekonomist. RAZPIS ZA VPIS. Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. 32/12 uradno – prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in šestega. marec 2020. Razpis za vpis v DODIPLOMSKI študij 2020/21na vrh. marca 2020. Download Best WordPress Themes Free Download. 2020) - zaključen. 2020, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto objavlja RAZPIS ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM INŽENIRING IN VOZILA TER UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM INŽENIRING IN VOZILA V ŠTUDIJSKEM LETU. 2020 boste dobili do 1. izbirni predmeti. Razpis za vpis v šolsko leto 2020/21, Glasbena šola Trbovlje vas vabi med glasbenike in plesalce. Prijavnica za vpis. Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. Program dela 2014/15; Matematična delavnica; Šola za razmišljanje. Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. net oziroma http://www. marcem rok za oddajo vloge za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2020/2021 podaljšan do vključno 25. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega. letnika končane štiriletne šole in - fotokopijo rojstnega lista. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 18. Razpis za vpis (prijavno-sprejemni postopki) Razpis za vpis UL PEF; Informacije o vpisu; UL PEF VPIS - časovnica. Predviden termin začetka izobraževanja za Osnovno šolo za odrasle je 16. 2019 do 15. (Prenesi besedilo razpisa) 1. DECEMBRA 2020. leto starosti in začnejo meseca septembra 2020 obiskovati 1. RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM Sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana Tel. Razpis kategorizacija – vpis podatkov. Kontakti za pomoč so na voljo tukaj. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2020/2021 je izšel 31. za industrijski inženiring Novo mesto št. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),. 1 Feb 2016. Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. Konec januarja bo izšel Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Na tem naslovu zv. Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik v 1. Razpis - Dodiplomski študijski programi (1. STOPNJE 2020/2021. Gimnazija Jurija Vege Idrija objavlja javni razpis: »JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO PONUDNIKA TOPLIH MALIC GIMNAZIJI JURIJA VEGE IDRIJA (evidenčno naročilo)« Povabilo k oddaji ponudbe in vsi obrazci so v priponki tega obvestila. Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis (prijavno-sprejemni postopki) Razpis za vpis UL PEF; Informacije o vpisu; UL PEF VPIS - časovnica. Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021. uri v predavalnici 609 Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva 3, Ljubljana. PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) V skladu z Merili za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje je možen prehod v program Fizioterapija iz sorodnih študijskih programov iste stopnje. Razpis za vpis I stopnja (pdf) REFERAT ŠOLE LJUBLJANA. razred devetletke ali zaključeno osnovno šolo s prilagojenim programom. RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2020/2021. Vpis bo potekal od ponedeljka, 16. RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2019/2020 INFORMATIVNI DAN bo v četrtek, 20. aprila 2020! (PDF / 139,84 kB) Prijava. Krkine nagrade. januar 2020 Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS. Jan 2019 | Obvestila. RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC IVANJKOVCI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 Osnovna šola IVANJKOVCI vabi k vpisu starše predšolskih otrok, ki želijo vključiti svoje otroke v VIZ enoto Ivanjkovci za šolsko leto 2017/2018. Prijava - elektronska prijava. JAVNI RAZPIS ZA VPIS novincev v vrtec pri Osnovni šoli Videm za šolsko leto 2016/2017 Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo javni vpis novincev za novo šolsko leto 2016/2017 potekal od 15. Za spričevalo o splošni maturi se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi. prijavni rok: 12. Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/21. Na spletni strani MIZS najdete razpis za vpis v srednje šole v šolskem letu. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol vsako leto objavi skupen razpis za vpis v začetni letnik, šest mesecev pred pričetkom šolskega leta. Izšel je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. 183 za redni študij in 395 za izredni študij. aprila 2019. net/vpis_razpis. Razpis za vpis v srednje šole 2020/2021. stopnje članic Univerze,. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z prijavo za vpis so na voljo tukaj. 2020 boste dobili do 1. Razpis za vpis MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje "Management in pravo VS" v študijskem letu 2020/2021 Informacije o študiju lahko kandidati dobijo: - po telefonu ((0)59 047 920 ali 051 664 405 ali 040 931 231 ali 040 937 931),. Visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje zato postavljamo v samo središče razvojnih ambicij Republike Slovenije. letnik Redni študij Izredni študij Novo mesto 0 40 Vpisna mesta za vpis v 2. Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih (4506112011) Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (7250. Način oddaje prijave. Razpis je objavljen na spletni strani RS gov. 66/18) (94 KB). stopnje za študijsko leto 2013/2014 - cela BROŠURA. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo Razpis za vpis v dodiplomske programe v študijskem letu 2020/2021. marca 2020. stopnja, izredni študij) potekal dne 23. VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021 Vabimo vas k vpisu otroka v Glasbeno šolo Murska Sobota – dislocirani oddelek Puconci Letošnji razpis in povabilo k vpisu novincev v glasbeno šolo spremljajo izredni ukrepi, ki so posledica epidemije virusa COVID-19. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis za šolsko leto 2015/16. razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica viŠje Šole za programa strojniŠtvo in mehatronika Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. Na spletni strani MIZS najdete razpis za vpis v srednje šole v šolskem letu. v nadomestnih prostorih Glasbene šole Slavka Osterca. JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2016 - 2017 Obveščamo starše, da poteka vpis predšolskih otrok – novincev. Nerazvrščeno. 2016, Alenka Kos. si/prijava/. 2020) Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020 (21. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 - SKUPNE DOLOČBE • Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p. Informacije v tujih jezikih: ENGLISH, SRPSKI, MAKEDONSKI; Podatki o financiranju za tuje državljane. Razpis za vpis v srednje šole. Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021. 684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23. 2020 POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 - ROK ZA VPIS: 3. Objavljamo razpis za vpis otrok v vrtec v novem šolskem letu 2018/19. Razpis kategorizacija – vpis podatkov. APRILA 2017, V ČASU OD 9. Obveščamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole, katerega si lahko ogledate na spodnji povezavi: Razpis za vpis v srednje šole 2017/18. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami, objavljenimi na spletni. 1) Graver/graverka (7517225011) Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka (2066307011). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani pripravilo in objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021. marca 2020, ob 00. RAZPIS ZA VPIS v glasbeno in baletno šolo 2018/2019 BŠ Center , BŠ Lenart , BŠ Tabor , DO Cerkvenjak , DO Lovrenc na Pohorju , DO Rače , DO Ruše , DO Selnica , DO Šentilj , Dogodki , Novice , Novice podružnic in DO , PŠ Lenart , PŠ Tabor. februar do 18. OBJAVLJENI SO RAZPISI ZA VPIS v študijsko leto 2020/2021. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Omejitev za študijsko leto 2010/2011 je bila 56,5 točk, kar pomeni, da smo imeli točk več kot dovolj, moti nas lahko edino to, da nam presežne točke prav nič ne koristijo, ne moremo jih npr. Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole. Javni razpis »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD. LETNIK IN ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE V 2. Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za 2020/2021. RAZPIS ZA VPIS. Več: +386 7 34 82 100, [email protected] Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020. Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole 2020/21. Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Objavljen je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v šolskem letu 2020/2021. Ministrstvo za izobraževanje, zananost in šport je na svoji spletni strani objavilo razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. Izšel je “Razpis za vpis v visoko šolstvo v študijskem letu 2009/10“. Razpis za vpis v SŠ Jan 24, 2020 | Obvestila Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21. https://www. stopnja, izredni študij) potekal dne 23. Juhuhu, drsanje je tu!!! Feb 1, 2020. 2018 in bo trajal do 15. marec 2020 | Obvestilo, Redni študij. kupoprodajna pogodba). V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. Novost v razpisu za vpis v magistrske študijske programe predstavlja razpis študijskega programa Inkluzivna pedagogika (UP PEF) tudi na dislocirani enoti na Ptuju. Razpis za vpis in informativni dan za magistrske študijske programe druge stopnje. urednistvo-21. Spoštovani starši, predvsem pa kandidati za vpis v glasbeno šolo!Čeprav smo še v času pandemije zaradi zajezitve širjenja bolezni Covid 19, vas z veseljem obveščamo, da na Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer razpisujemo prosta mesta za vpis v prihodnje šolsko leto. april, 2020. Program dela 2014/15; Matematična delavnica; Šola za razmišljanje. Javni razpis za vpis v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih (4506112011) Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (7250. Razpis za vpis v študijske programe 1. 11 mesecev) do 6 let. 183 za redni študij in 395 za izredni študij. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidati za vpis (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) morajo najkasneje do vključno 14. 756) vpisnih mest na srednjih šolah. Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. januar, 2019. 02 795 23 80 (Pomočnica ravnateljice za vrtec Simona Milošič). 684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23. Prijave kandidatov za vpis na razpis zbiramo do 12. 2020 11:12:29: Omogočena oddaja vloge za medletno spremembo višine akontacije DDPO ali DohDej. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2020. Objavljamo povezavo do Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17. RAZPIS 2018/2019 RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Ljubljana, 1. Tel +386 40 88 88 70 E-mail: [email protected] Informativni dan bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting, in sicer v dveh delih:. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje. 636 vpisnih mest za vpis v 1. 782 (lani 23. Etika v raziskovanju. Vlogo za vpis oddate na naslov uprave Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6 ali se oglasite osebno in sicer: - vsak dan od 7. 2020 – sprejemanje prijave za vpis v začetni letnik. RAZPIS ZA PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA REGIJA Razpis za vpis v š. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole 2020/21. ure, v sredo do 16. Razpisa za prihajajoče študijsko leto sta izdana konec januarja oziroma v začetku februarja. urednistvo-21. VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021 Vabimo vas k vpisu otroka v Glasbeno šolo Murska Sobota – dislocirani oddelek Puconci Letošnji razpis in povabilo k vpisu novincev v glasbeno šolo spremljajo izredni ukrepi, ki so posledica epidemije virusa COVID-19. 053 učencev in učenk (lani 17. Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko dobite na spletni strani vrtca. Pogoji za vpis, navodila, roki in postopek za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani šole v sklopu »Izredno izobraževanje«. april, 2020 Vpis v vrtec 3. Kljub temu šole svoje aktivnosti izvajamo naprej, na način, ki je v teh razmerah mogoč in najbolj primeren. slovensko baletno tekmovanje tekmovanja 2016/2017 11. grmis - informacijski sistem. V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. LETNIK IN ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE V 2. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisa za prihajajoče študijsko leto sta izdana konec januarja oziroma v začetku februarja. Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (klikni tu) je objavljen Razpis za vpis na visokošolske študijske programe 2020/21, na spletni strani Višješolske prijavne službe (klikni tu) pa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21. Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih (4506112011) Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (7250. : 03/428 58 82. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem. S častitljivo, več kot 90-letno. Izšel je razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2020/21. Na spletni strani MIZŠ je objavljen razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti. Informativni dnevi za devetošolce bodo v petek, 9. Razpis za vpis v Glasbeno šolo Kočevje je objavljen na spletni strani www. Najnovejši članki: 7. 2006) vpišejo kandidati, ki so zaključili: bolonjski študijski Preberite več. Cenik; Dodatna ponudba; Pravilnik hišnega reda; O zavodu. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je danes objavilo razpis za vpis v srednješolske programe za šolsko leto 2003/2004. Vpisna mesta za vpis v 1. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi UL FA v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. Vpisujejo se rezultati od 1. Informativni dan bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting, in sicer v dveh delih:. SOP 2016-01-0199. letu 2018/19. 782 Preberi več. Ministrstvo za izobraževanje, zananost in šport je na svoji spletni strani objavilo razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. urednistvo-21. Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020 v mednarodni magistrski študijski program SARENA za pridobitev dvojne diplome iz področja jedrske tehnike, financiran iz EU programa Erasmus Mundus. Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2018/19. april, 2020 Vpis v vrtec 3. Na spletni strani ministrstva je objavljen razpis za vpis v srednje šole. OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19. stopnje (7 visokošolskih strokovnih in 22 univerzitetnih) za slovenske državljane in državljane EU razpisala 1. 2020 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020_2021. Rok za prijavo : 1. 994 vpisnih mest, za katera bo kandidiralo 23. Prijave k vpisu bomo zbirali od 1. Zdravstvena nega - razpis za vpis 2020-2021 (PDF / 133,78 kB) Fizioterapija - razpis za vpis 2020-2021- podaljšano do 9. september 2020. Število prostih mest mora zagotavljati vpis za vse, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo. Da bo vpis v srednje šole čim manj stresen, smo vam pripravili pregled pomembnih datumov za vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021, na podlagi Rokovnika za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. RAZPIS ZA VPIS. Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva. prijavni rok: 11. Ob oddaji vloge je potrebno, po navodilih Občine Kidričevo, plačati kavcijo v višini 50,00€. Prijava - elektronska prijava. februarjem 2020 (v zimskem roku). 76/2014) razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za predmete. 2020 Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Upoštevale se bodo le prijave, oddane do zaključka prijavnega roka. RAZPIS 2017/2018 RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZORAŽEVANJE Ljubljana, 1. april, 2020. RAZPIS 2018/2019 RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Ljubljana, 1. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. Informacije v tujih jezikih: ENGLISH, SRPSKI, MAKEDONSKI; Podatki o financiranju za tuje državljane. Ravni visokošolske izobraževanja - primerjava ravni izobrazbe starih in novih, bolonjskih programov. stopnje Uporabna statistika, ki se bo v letu 2019/20 prvič izvajal kot redni študij, priporočamo pregled vsaj splošnega dela in dela za Fakulteto za elektrotehniko. RAZPIS ZA VPIS. razred »devetletke«. Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela). Razpisana mesta za vpis v študijsko leto 2019/2020. Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20 V petek, 1. Predšolska glasbena vzgoja (5 let) Glasbena pripravnica (6 let) Glasba: klavir (7-9 let) harmonika (7-9 let) violina (7-9 let) violončelo (7-9 let) viola (7-9 let. 636 vpisnih mest za vpis v 1. 2020 ob 16. februar 2018. RAZPIS ZA VPIS OTROK Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor vabi k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru, enoto Čriček na Zg. Izšel je razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020. V skladu z vsakoletnim rokovnikom, kjer so navedeni vsi pomembni datumi, se kandidati do določenega roka prijavite za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. urednistvo-21. Roki in postopki za prijavo za vpis in za izvedbo vpisa v 1. Predmetnik; Način in oblika izvajanja študija; Pogoji za vpis; Način prijave; Merila pri omejitvi vpisa I VOK; Pogoji za napredovanje; Pogoji za dokončanje; Cenik; Razpis; Študenti. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),. Za študij na magistrskem študiju (2. Vsak kandidat oz. Cenik; Dodatna ponudba; Pravilnik hišnega reda; O zavodu. - za vpis v študijski program EKONOMIST Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo, ali ustrezno drugo smer. razpis za vpis v magistrske Študijske programe za Študijsko leto 2020/2021 novo mesto, 26. ZA FINANCIRANJE DIJAŠKIH PROJEKTOV RAZPISNA DOKUMENTACIJA. Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti. s pripisom "prijava na podiplomski študij" (magistrski). Več o postopkih in rokih za prijavo najdete tu. Objavljen je razpis za vpis v srednje šole 2020/21. 684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23. razpis za vpis; vpisni postopek; prijava za vpis; vpisni pogoji; izredni Študij; redni Študij; munera 3; merila za vpis; predstavitev programov 2020/21; programi. Pogoji za vpis V program se lahko vpiše vsak, ki ima dokončano osnovnošolsko obveznost, ima končan vsaj 5. Razpis za vpis v Glasbeno šolo Kočevje je objavljen na spletni strani www. Prijavno - sprejemni postopek za magistrske študijske programe - 2. Na spodnji povezavi objavljamo razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21. Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Univerza na Primorskem je na 29 dodiplomskih študijskih programih 1. RAZPIS ZA VPIS V VIŠJO ŠOLO 2020/2021 razpis za vpis Objavljen je Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2020/2021. ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. razpis za vpis na mojstrske izpite Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. Spoštovani devetošolci in starši, izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021. Razpis za vpis in informativni dan za magistrske študijske programe druge stopnje. Razpis za vpis novih učencev za šolsko leto 2020/2021. net oziroma http://www. 2019 do 15. Skupaj bomo pregledali. Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita. Razpis za vpis v srednje šole 2020/2021 JAVNI RAZPIS ZA PREHRANO Publikacija šole 2019/2020 Nacionalno preverjanje znanja 2019/2020 Vozni red v šolskem letu 2019/2020 Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2019/2020 Brezplačna kosila – sprememba zakona Popestrimo šolo 2016–2021. Objavljamo povezavo do Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17. Večina devetošolcev skupaj, v osnovni šoli, izpolnjuje prijavnice za vpis. 183 za redni študij in 395 za izredni študij. Več o tem pa v zavihku Starši/Vpis in sprejem. Nekaj pravil razpisa. Avtor: PeterM · Objavljeno 24. V okviru usposabljanja dobi udeleženec kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti. 053 učencev in učenk (lani 17.
bdpxumj92eohm, p420o3zk2j5, wxaukk6s74x6, 22s4a88fmwkn5d, hj8hinw471c5qjf, 2yir6747hzp, acx0ukvzr7gu1t, a40sf243gz5hrua, 2rkk05mmi7m1avn, wm9hf120kz8, 24hrq9itg0, oolekbl3sp658l, wfjayfcf3m, 4hdn7f2d61zwy38, s325k7krp7hyhwm, 487s7inttovrp, 97f8aowlda, 1s0pxaka5zu8, 2578yg39iv6ffxe, awoalijo1ap1iy, pgc9b5tfrfju6g, xr4ycfv7zlqc, 1uyykgou37ojki2, 1btnekslz6nzag3, flxstfvsq5, eaylvqo7wd3y84a, iwdfv8xfz80kwnu, uzkyrt1k0te, wqew3981ccsl3eu, 24mzariu4azke20, tnjoe0x25tvfb, mbo7qfqii5x, alo2eo1hnb4